Vakantie in Nederlands buiteland

Ook wij in Nederland hebben plekken waar de natuur nog ruig is, waar mensen, nog niet eens zo heel lang geleden, vochten om te overleven. Nu kunnen we daarvan genieten, genieten van die echte woestheid.

​​​​​​​We hebben weer een lijstje. Nu met gebieden die eigenlijk iedere Nederlander zou moeten kennen, of beter nog, eens bezocht zou moeten hebben. In plaats van de wereld over te vliegen, kun je deze lijst bijna op je fiets afwerken.


​​​​​​​1. De Schorren van Texel

Het Werelderfgoed Waddenzee begint bij De Schorren van Texel. Bij hoog water staat de zee tot aan de dijk, alleen De Schorren blijven droog. Bij laag water vallen de aangrenzende wadplaten droog. Ze zijn rijk aan bodemleven zoals kokkels en wormen. Een gedekte tafel voor honderdduizenden trekvogels die op het wad hun buik rond komen eten voor hun tocht van duizenden kilometers.

2. Kempen - Broek
​​​​​​​Een geheimzinnige grensstreek......een uithoek waar je door een verlaten landschap kunt (ver)dwalen, over weggetjes die in het niets lijken te eindigen. Een woeste streek...Vroeger was dit een moeras gebied waar smokkelaars hun weg hadden gevonden. Nu is het een mooi natuurgebied met veel water. Als je gaat wandelen kom je taurossen tegen. (Even googelen hoe die er uit zien ? :) )

4. De Wieden
Natuurgebied ​​​​​​​De Wieden maakt deel uit van Nationaal Park Weerribben-Wieden, een enorm meren- en moerasgebied in de Kop van Overijssel. In de Beulakerwijde zie je in het water al van verre een kunstwerk: een klokkentoren van aluminimum. Een herinnering aan het dorpje Beulake dat hier in 1776 door de golven werd opgeslokt. Ze zeggen dat het s'nachts spookt op de Beulakker..... Maar vroeger leefden de mensen hier van de turf, een kostbare brandstof. Het veengebied werd door de tijd heen langzaam afgegraven. Zo kreeg het water steeds meer ruimte; soms slokte het complete dorpen op zoals dus de Beulake.

5. Dwingerveld
​​​​​​​Het grootste natte heidegebied van West-Europa. Natte laagtes en hoge zandruggen wisselen elkaar af. Er is hier heide, bos, jeneverbesbosjes, stuifzand en ruim veertig vennen. Een deel van die vennen is ontstaan in de ijstijd, andere zijn het resultaat van veenafgravingen. Alle slangensoorten die in Nederland voorkomen – adder, gladde slang en ringslang – leven hier.

6. Loonse en Drunense duinen
​​​​​​​De Loonse en Drunense Duinen is een van de grootste stuifzandgebieden van West-Europa. Dat zand zorgt voor nogal extreme omstandigheden: het verschil tussen dag- en nachttemperatuur kan oplopen tot wel 50 graden. Lange tijd was het zand een groot probleem voor de bewoners. Dorpen en akkers verdwenen eronder. Bomen werden aangeplant om xhet oprukkende zand te stoppen. Op sommige plekken staan bomen die alleen met hun top boven de zandheuvels uitkomen.

​​​​​​​Met dank aan Natuurmonumenten. Wil je meer informatie over de gebieden of over andere gebieden? Neem een kijkje op de website van Natuurmonumenten en wordt dan ook gelijk lid!!

Ga terug naar blog

RUIM 100.000 PARTICULIERE VAKANTIEHUIZEN